Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

İş Olanakları

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konusunda bölümümüzde yetişmiş Ziraat Mühendisleri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Ülke düzeyinde yürütmekte olduğu toprak etüd - haritalama ve arazi toplulaştırma çalışmalarında öncelikli olarak tercih edilmektedirler. Bunun yanında; Gübre fabrikalarında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının köy, ilçe ve il teşkilatlarında, Ziraat Bankası kredi servislerinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde (DSİ), Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), Antbirlik, Çukobirlik, Tariş gibi kuruluşlar ile Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışabilirler. Ayrıca toprak, bitki, su ve gübre analizi yapan, bunların sonuçlarını yorumlayan ve tavsiyelerde bulunan tüm resmi ve özel laboratuvarlarda kolaylıkla iş bulabilmeleri mümkündür. Tüm bunlara ilaveten bölümüz mezunları tarımsal ilaç ve gübre satışı yapan ve aynı zamanda tarımsal danışmanlık hizmetleri veren kendi bürolarını açarak çalışma hayatına katılabilirler.