Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Çalışma Konuları

Çalışma Konuları

 

 • Bitki Besleme
 • Toprak Verimliliği
 • Gübreler ve Gübreleme Tekniği
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Toprak Etüd ve Haritalama
 • Toprak Genesisi ve Sınıflandırma
 • Arazi Değerlendirme ve Arazi Kullanım Planlaması
 • Toprak- Su Kirliliği ve Islahı
 • Toprak Fiziği ve Biyofiziği
 • Kompost Yapımı ve Kullanımı
 • Toprak ve Su Koruma
 • Doğal Kaynak Yönetimi
 • Toprak Mekaniği
 • Toprak Mineralojisi
 • Toprak Kimyası
 • Toprak Biyolojisi
 • Topraksız Tarım
 • Organik Tarım
 • Bitki Fizyolojisi
 • Stres Fizyolojisi
 • Bitki Ekofizyolojisi
 • Kumul Ekosistemi ve Morfolojisi
 • Kuraklık Duyarlılığı ve Çölleşme