Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Hakkımızda

Programın Amacı


Toprak Bilimi ve Bitki Besleme programının amacı, toprak ve bitkinin yapı ve niteliklerinin incelenmesi, en yüksek miktarda ve kalitede ürün elde edebilmek için gerekli niteliklerin toprağa kazandırılması, toprağın korunması konularında araştırma yapmak, ülke tarımını daha iyi noktalara taşıyabilecek bilgilerle donanmış elemanları yetiştirmektir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünü bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir. Bu alanda yetişen Ziraat Mühendisi toprağın ve bitkinin yapı ve niteliklerini inceler; topraktan en yüksek verimi almak için toprağa kazandırılması gereken nitelikleri, toprağın korunması için alınması gereken önlemleri araştırır, bu konuda üreticileri aydınlatma yolu ile ülkenin sosyal ve ekonomik yapısına katkıda bulunur.

Çalışma Alanları

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konusunda yetişmiş Ziraat Mühendisleri, Üniversite, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ziraat Bankası, DSİ, TMO, ANTBİRLİK, ÇUKOBİRLİK, TARİŞ gibi kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca toprak, bitki, gübre, su analizi yapan ve sonuçları yorumlayan tüm resmi ve özel laboratuvarlar çalışma alanları içerisindedir.