Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Kumkale ovası arazi çalışması