Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Akreditasyona Hazırlık

Çalışmalar devam etmektedir.