Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Yüksek Lisans

Kodu Ders Adı
 1. Yarıyıl Ders Planı
 FBE02  Seminer
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
TO-5002 Bitki Yetiştirme Ortamları
TO-5004 İleri Bitki Biyokimyası
T0-5006 Organik Gübreler ve Gübreleme
TO-5008 Bitkilerde Beslenme Bozuklukları
TO-5014 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Veri Analiz Yöntemleri
TO-5018 Arazi Degradasyonu
TO-5020 Sıvı ve Katı Atıkların Toprak Düzenleyicisi Olarak Kullanımı
TO-5022 Toprak-Bitki-Su İlişkileri
TO-5024 Toprak Kalitesi
TO-5026 Beslenme ve Ürün Oluşumu
TO-5028 Bitki Besleme ve Kalite İlişkisi
TO-5030 Toprak Biyolojik Aktivitesi ve Toprak Kalitesi
TO-6032 Toprakta Mikrobiyal Uygulamalar
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
TO-5003 Bitkilerde Beslenme Fizyolojisi
TO-5005 Gübre Kullanım ve Bitki Sağlığı İlişkileri
TO-5007 Toprak Verimliliği Analizleri
TO-5009 Deneme Tekniği
TO-5011 Toprak Sınıflandırma Sistemleri
TO-5013 Arazi Değerlendirme
TO-5015 Tarımda Uzaktan Algılama
TO-5017 Tuzlu-Alkali Toprakların Islahı
TO-5019 Toprak Jeomorfolojisi
TO-5021 Proje Yazım Tekniği
TO-5023 İleri Toprak Fiziği
TO-5025 Biojeokimya
TO-5027 Stres Fizyolojisi
TO-5029 Mikro Elementlerin Bitki Bünyesindeki Fonksiyonları
TO-5031 Mikrobiyal Ekoloji
TO-5033 Besi Yeri Hazırlama Teknikleri
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
FBE-YL Uzmanlık Alan Dersi
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
FBE-YL Uzmanlık Alan Dersi