Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Doktora

Kodu Ders Adı
 1. Yarıyıl Ders Planı
 FBE02  Seminer
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
TO-6002 Proje Hazırlama Tekniği
TO-6004 Bitkilerde Madde Değişim Fizyolojisi
TO-6006 İzotop Tekniğinin Toprak ve Çevre Alanında Kullanılması
TO-6008 Yetiştirme Ortamlarında Bitki Besleme
TO-6010 Toprak Teknolojisi
TO-6012 Bitki ve Rizosfer İlişkileri
TO-6016 Toprak Tarihi
TO-6018 Bitki Fizyolojisi Analizleri
TO-6020 Sedimantoloji Toprak İlişkileri
TO-6022 Dünya Toprakları ve Kullanımları
TO-6024 Modern Toprak Sınıflandırma Sistemleri
TO-6026 Tarımsal Çevre ve Mikrobiyoloji
TO-6028 Toprağı Biyolojik İyileştirme Metotları
TO-6030 Bitki Analiz Tekniği
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
TO-6003 Doğal Kaynakların Korunması ve Yönetimi
TO-6005 İleri Bitki Fizyolojisi
TO-6007 Kil ve Kil Mineralleri
TO-6009 Toprak ve Bitkide Ağır Metaller
TO-6011 Toprak Biyofiziği
TO-6013 Mikroelement Gübrelemesi
TO-6015 Kuaterner Topraklar
TO-6017 Bitkilerde İyon Davranışları
TO-6021 Kimyasal Gübreler ve Gübreleme
TO-6023 Toprakların Geri Kazanımı Ve Sürdürülebilir Arazi Kullanımı
TO-6025 Çevresel Toprak Sorunları
TO-6027 Cbs-Kuraklık Hassasiyet Analizi
TO-6029 Toprakta Mikrobiyal Döngüler
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
FBE-DR Uzmanlık Alan Dersi
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
FBE-DR Uzmanlık Alan Dersi
5. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
FBE-DR Uzmanlık Alan Dersi
6. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
FBE-DR Uzmanlık Alan Dersi
7. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
FBE-DR Uzmanlık Alan Dersi
8. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
FBE-DR Uzmanlık Alan Dersi