Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Akademik Kadro

Ünvan ve Adı-Soyadı

 

Görev

 

E-Mail 

 

Dahili 

 

Prof. Dr. Hamit ALTAY

 Öğretim Üyesi - Bölüm Başkanı

 haltaycomu.edu.tr

 

 1308

 

Prof. Dr. Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU 

 Öğretim Üyesi

 mucellacomu.edu.tr

 

 1307

 

Prof. Dr. Hüseyin EKİNCİ

 Öğretim Üyesi

 hekincicomu.edu.tr

 

 1311

 

Prof. Dr. Hasan ÖZCAN

 Öğretim Üyesi

 hozcancomu.edu.tr

 

 1313

 

Prof. Dr. Yasemin KAVDIR

 Öğretim Üyesi

 kavdiryacomu.edu.tr

 

 1314

 

Doç. Dr. Cafer TÜRKMEN

 Öğretim Üyesi

 turkmencomu.edu.tr

 

 1316

 

Doç. Dr. Ali SUNGUR

 Öğretim Üyesi

 sungurcomu.edu.tr

 

 1282

 

Yrd. Doç. Dr. Ali SÜMER

 Öğretim Üyesi

 sumercomu.edu.tr

 

 1306

 

Arş. Gör. Dr. Remzi İLAY

 Öğretim Elemanı

 rilaycomu.edu.tr

 

 1353

 

Arş. Gör. Gizem AKSU  Öğretim Elemanı

 gizemaksucomu.edu.tr

 

 1263

 

Seren Özdemir

 

Bölüm Sekreteri

 

----

 

2254