Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Toprak Etüd ve Haritalama dersi kapsamında teknik gezi düzenlenmiştir.