Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Kırklareli'ye teknik gezi gerçekleştirilmiştir.